fredag 7 oktober 2011

Ediacara - När lejonet sov med lammet

Finns det något som kan kallas för den gamla goda tiden är det då. Föra jura och krita, före fåglar och dinosaurier, före växter och djur hittat upp på land men kanske viktigast, före rovdjur. Det rådde fred på jorden. Det fanns säkerligen sjukdomar men höll man sig frisk och klarade sig ifrån svälten var man garranterad en död av hög ålder. Det var kanske inte nödvändigtvis så att alla var snälla då men eftersom ingen utvecklat något att bita med eller möjlighet att flytta sig var risken för att bli jagad och uppäten minimal. Hjärnan var inte heller uppfunnen än vilket gjorde det till en ännu säkrare planet att bo på.

Det går egentligen bara att spekulera i hur de levde då men man kan anta att de levde av att filtrera vattnet och/eller utvinna näringsämnen direkt ur havsbottnen. Det finns en typ av fossil från perioden som ser ut som stora skivor med olika saker på. De liknas ofta vid pizzor eftersom de har ungefär rätt storlek, har en kant och olika saker liggandes på skivan. Vetenskapen har ingen aning om vad dessa saker är men jag gissar på organ. Andra såg ut lite som de havspennor som fortfarande lever idag på mycket djupt vatten.

En illustration av djurlivet under Ediacara.
Det är en intressant tid av flera anledningar. Det är också en av de tider vi vet minst om eftersom det nästan inte finns några fossiler. Det beror på att det liv som fanns levde på mycket djupt vatten och havsbottnarna bevaras inte så länge eftersom de p.g.a kontinentaldriften sjunker ner under kontinenterna och förstörs. Det är väldigt ovanligt med bevarade djuphavsbottnar som är äldre än 200 miljoner år. Väldigt få av djuren hade heller några hårda delar som fossiliseras på vanligt vis. Det vi har är istället avtryck när sediment täckt dem vid vulkanutbrott. Det är inte mycket vi vet om dem men vi kan vara säkra på att den är frågan om djur eftersom växter inte kan leva i mörkret på det djupet.

Det viktigaste med ediacara är ändå att livet efter då hela 3,5 miljarder år lämnade det mikroskopiska stadiet. Det var under denna tid som de första flercelliga organismerna uppstog och det var då de första vilda anatomiska experimenten gjordes. Cellerna kom på att om de klumpade ihop sig och delade upp arbetsuppgifterna mellan sig i olika organ blev de starkare och effektivare. Det måste testats många organ som sen förkastats, många konstiga lösningar på konstiga problem. Nu är konkuransen så mycket blodigare än då när minsta steg över gränsen bestraffas med utrotning. Då räckte det med att inte vara amöba för att för att ha ett sju helsikes försprång. Det var nu som sinnena i modern mening uppfanns. Lukt och syn var tidigt ute. Naturen testade olika kroppsformer och lösningar. Vissa bra och vissa som man kan gissa var mindre lyckade. Det öppnade dörren för allt som kom sedan. Våra kroppsformer styrs fortfarande i grunden av de regler som ritades upp då.

Cyanobakterier som bildat strängar
Det gick väldigt fort för livet att uppstå på jorden men det dröjde väldigt länge innan vi tog klivet till det flercelliga för  bara fem hundra miljoner år sedan.
Den logiska slutsatsen är att det är lätt för liv att uppstå men svårt för det att lämna bakterie-stadiet. Så hittar vi liv på en annan himlakropp är det encelligt liv vi ska förvänta oss.
Den största delen av tiden på orden har det bara funnits slem här så det är slem vi lär hitta.


Först formerna av slem var enkla anaeroniska livsformer. Archaea, protister och allsjöns eubakterier vilket är den typen man normalt sett tänker på när det pratas bakterier. Det fanns säkert virus också men de räknas inte som en livsform. Eftersom det egentligen bara är en fristående dna-sträng kan den inte "leva" själv utan måste invadera en cell.
Anaeroniska livsformer är lite roliga eftersom de inte tål syre. Innan fotosyntetiska livsformer hade lyckats frisätta syre fanns det helt enkelt nästan inget av den varan i varken luft eller vatten. Syre ansågs vida omkring vara ett mycket giftigt ämne och ingen hade väl kunnat tro att nån skulle vara så dum så de släppte ut gift i luft och hav så det fanns ingen anledning tåla det.

Cyanobakterien är en av de enklaste kända livsformerna, en av de första med fotosyntes och både en av de viktigaste och illa ansedda formerna av liv i evolutionens historia. När den började sitt segertåg för runt 3 miljarder år sen förändrades spelplanen totalt vilket slog ut många av de anaerobiska livsformerna. De hade goda skäl att tycka illa om den och vi har goda skäl att tycka illa om den idag. Den går ofta under namnet blågrön alg och när den då och då exploderar i antal kallas det för algblomning vilket kan vara väldigt giftigt för oss även om det då rör sig om helt andra ämnen än syre. Trots sitt anseende har cyanobakterien format om hela vår planet till ett ganska gott resultat. Flera gånger har den å andra nästan helt lyckas ta tillbaka sitt territorium från oss flercellingar men inte lyckats utrota oss helt. Vid biologisk obalans som den vi har nu tar den gärna chansen.

Jag kan nog gått vilse nånstans bland de olika bakterierna så är det nån som har bättre koll, rätta mig gärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bara fegisar och får utan åsikter låter bli att lämna kommentarer. Det är helt okej att vara hur hård men vad som helst är inte acceptabelt. Jag förbehåller mig rätten att ta bort kommentarer som blir allt för fördomsfulla eller hatiska.